Gulvafslibning – giver nyt liv til dit gamle trægulv

Gulvafslibning med efterfølgende gulvbehandling er vores absolut største kerneområde inden for de ydelser, vi tilbyder inden for gulvservice.
Vi anbefaler naturligvis, at du bruger vores gulvfirma, når du har brug for gulvafslibning i din bolig.

Bevar værdien af dit trægulv
Et trægulv har en stor værdi, og vil du være sikker på, at det også gælder for dit trægulv efter en gulvafslibning, så lad os give dig til det bedst mulige resultat.

Som fagmænd ser vi alt og yder fuld garanti
Når du er i gang med at undersøge, hvilke muligheder du har med hensyn til afslibning af trægulve i din bolig, så er du sandsynligvis stødt på flere artikler, hvor det hævdes, at du selv kan afslibe et trægulv.
Vi vil derimod hævde, at hvis du ønsker et godt resultat af en gør-det-selv gulvafslibning, så skal du have et godt håndværksmæssigt håndelag og have prøvet at udføre mindst en gulvafslibning.

Der er mange forhold i boligen og ved selve trægulvet, der skal undersøges, tages højde for og klargøres inden selve gulvafslibningen kan påbegyndes. Ligger gulvet helt fast og stabilt, er større skader repareret, er søm og skruer nedsænket på rette vis, er gulvoverfladen rengjort korrekt, osv. Har boligen den rette varme, og er der taget højde for varmetemperaturen, hvis der er gulvvarme i boligen. Dette er blot nogle af de forhold, som skal undersøges og gøres klar. Dette forarbejde foretager vi udfra en tjekliste og udfra vores store erfaring med forskellig gulvbehandling af alle slags trægulve i vidt forskellige boliger.

Derudover er der forhold vedrørende maskinerne til gulvafslibning. Som ved alt andet håndværk, er det yderst vigtigt, at den, der udfører en gulvafslibning, har et indgående kendskab til sin maskine og ved, hvordan den indstilles korrekt. Det er et område, hvor det for en gør-det-selv-mand vil være vanskeligt at være sikker på, at maskinen har den korrekte indstilling.

Lader du derimod vores professionelle gulvfirma udføre en gulvbehandling i din bolig, kan du være sikker på, at enhver maskine er korrekt indstillet, så der kommer det bedste resultat ud af gulvafslibningen.

Som en yderligere sikkerhed for et godt resultat af gulvafslibningen, så er vi medlem af Gulvbranchen og yder dermed fuld garanti af vores arbejde med gulvafslibning og øvrige gulvbehandlinger i din bolig.

Det får du, når vi står for gulvafslibning og gulvbehandling
Er du stadig i tvivl om, hvorvidt du selv skal give dig i kast med gulvafslibningen, eller om du vil lade os gøre det for dig, så er du mere end velkommen til at se en opstilling af den ene og anden mulighed i forhold til netop dit behov for en gulvafslibning. Her vil vi i langt de fleste tilfælde kunne vise, at det på kort såvel som på langt sigt vil være mest hensigtsmæssigt og mindst risikofyldt, at lade os som professionelle fagfolk stå for at udføre gulvafslibning og efterfølgende gulvbehandling i din bolig.

Når vi har givet dig et tilbud og sidenhen påbegynder arbejdet, så overtager vi ansvaret for dit trægulv. Det betyder, at enhver medarbejder i vores gulvfirma sikrer, at alle forhold omkring trægulvet er klargjort til gulvafslibningen såvel som efterbehandlingen, således at det endelige resultat både omfatter en ny flot og glat overflade samt et fuldt funktionsdygtigt trægulv, der lever op til de krav, som Gulvbranchen har for trægulve.

Et af kravene er, at vi sliber trægulvet, så det er helt fri for lakrester og andre lignende rester, således at gulvfladen består af helt rent træ.

I nogle tilfælde foretager vi en mellempudsning for at sikre, at trægulvet ved den efterfølgende gulvbehandling får den bedst mulige kvalitet.

Støvsugning ved gulvafslibning
På alle vores maskiner er der monteret en kraftig støvsuger, der opsuger stort set alt det træstøv, som opstår ved gulvafslibningen.

Når vi er helt færdige med gulvafslibningen, fjerner vi alt værktøj, redskaber og andet udstyr fra rummet. Derefter foretager vi en støvsugning, der går helt i bund med det formål, at fjerne de sidste rester af eventuelt støv. Dermed sikrer vi, at rummet er helt tømt for støv, inden efterbehandlingen sættes i gang.

Efterbehandling af trægulv
Efterbehandlingen af et afslebet trægulv består af den gulvbehandling, hvor gulvet overfladebehandles med fx lak, olie eller voks.

Du kan læse mere om vores overfladebehandling af gulv under gulvbehandling.

Kontakt os for at få mere at vide
Ovenstående beskrivelser omkring gulvafslibning er kun en lille bid af dette store område. Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os for at få mere og uddybende information om gulvafslibning og gulvoverfladebehandling, så du kan tage den beslutning, der passer bedst til dit behov.

Landsdækkende

Service

Trænger gulvet derhjemme til nyt liv.

Vi er en stabil leverandør med godt håndværk.

Renovering i erhvervsbygninger og kontorer.

Vi tilbyder gulvløsninger i hele Danmark.