• Slide1
 • Slide2

INFO

Find forskellige informationer herunder

 • Rådgivning - få gode råd ved køb af nyt trægulv

  Vi har mange års erfaring med gulvafslibning og korrekt efterbehandling af trægulve. Denne erfaring omfatter blandt andet også en indgående viden om, hvad der typisk er gået galt, når et indkøbt trægulv ikke lever op til de ønsker og behov, som kunden havde ved tidspunktet for indkøb af gulvet.

  Pas på med trægulve der ikke kan gulvbehandles
  Det sker desværre stadig, at vi får henvendelser fra boligejere, der har købt et trægulv og samtidig har haft en sikker forventning om, at trægulvet kan afslibes og vedligeholdes med efterbehandlinger.

  Når vi spørger nærmere ind til trægulvets bestanddele og egenskaber, så viser det sig, at trægulvet af en eller flere årsager ikke kan efterbehandles.

  Spørg en gulvfagmand til råds inden køb af trægulv
  For at hjælpe dig med at få det helt rette gulv til din bolig tilbyder vi rådgivning ved køb af nyt trægulv, så du kan styre udenom de mange faldgruber. For det første kan det være en fordel, at købe gulv af bestemte træsorter og kvaliteter alt efter, hvor meget trægulvet forventes at blive brugt.
  Trægulvet placeret i stuen må forventes at blive brugt mere end fx trægulvet i soveværelset. For det andet er det vigtigt at købe et trægulv, som kan afslibes og efterbehandles, da det er sådan for trægulve, at de har brug for jævnlige efterbehandlinger for at holde en flot og glat overflade.

  En anden ting, der kræver stor opmærksomhed, er den samlede økonomi over tid. Du bør se på både anskaffelsesprisen og vedligeholdelsesprisen, når du skal købe et nyt trægulv. Ønsker du at beholde trægulvet over en længere årrække, skal gulvbrædderne have en tykkelse, der kan klare flere omgange af såvel gulvafslibning som efterbehandling af trægulvet.

  Du skal også være opmærksom på, at tage de rigtige beslutninger med hensyn til blandt andet trægulvets konstruktion, funktionalitet, sikkerhedsmæssige egenskaber, fugtstabilitet og varmebestandighed.

  Listen med alle krav er lang, så derfor kan det være en fordel for dig, at rådføre dig med vores gulvfirma, så vi kan opstille de krav, som du skal vælge det nye trægulv ud fra.

  Kontakt os gerne for gode råd ved køb af trægulv
  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for et godt råd, når du skal i gang med at købe nyt trægulv til boligen. Det er bedre at spørge os inden køb, så vi kan hjælpe dig i så god tid, at du kan få et nyt og godt trægulv med lang levetid.

 • Gulvafhøvling - retter op på meget ujævne trægulve

  Der er stor forskel på gulvafslibning og gulvafhøvling. Når vi foretager en gulvafhøvling, så afhøvler vi trægulvet med maskiner påmonteret høvljern. Gulvafhøvling foretages på meget ujævne trægulve, for at skabe et vandret gulv. En gulvafhøvling kræver stor faglig kunnen.

  Gulvafhøvling som alternativ til nyt gulv
  En gulvafhøvling kan gøre et gammelt eller skadet trægulv som nyt, hvis det vel at mærke bliver gjort på en faglig korrekt måde. Ser dit gamle trægulv ud til at være helt færdig, og du overvejer at købe et nyt gulv, så vil vi anbefale, at du kontakter os for at høre, om vi kan redde dit trægulv med en professionel gulvafhøvling med efterfølgende gulvafslibning og efterbehandling.

  Med hensyn til gulvafhøvling som en mulighed for at få et "nyt" trægulv skal du dog være opmærksom på, at en gulvafhøvling kun kan udføres på bræddegulve af fyrretræ. Det er samtidig typisk kun meget gamle og ekstremt ujævne gulve, hvor der er belæg for at foretage en gulvafhøvling, hvilket skyldes, at sandpapir i dag er så effektivt, at det kan klare de fleste ujævnheder i et trægulv.

  Korrekt gulvafhøvling kan sikre et længere liv for dit trægulv
  Med vores mange års erfaring ved vi alt om gulvafhøvling. Korrekt såvel som helt forkert udført gulvafhøvling. Vi er ofte blevet kontaktet med henblik på at give et bud på, hvordan vi kan rette op på et trægulv, der fra start "bare" var meget ujævnt, men efter et forsøg på gør-det-selv er blevet ekstremt ujævnt.

  Hvis du uden det store resultat har prøvet at afhøvle et enkelt stykke træ for at få det gjort jævnt og plant, så kan du formentlig godt regne ud, at forsøger du dig med et helt trægulv, så vil det være ekstremt svært at få et tilfredsstillende resultat af gulvafhøvlingen.

  Når det er vanskeligt at afhøvle et trægulv, så skyldes det, at trægulvet er så ujævnt, at det skal afhøvles i forskellige niveauer forskellige steder for at sikre, at trægulvet kan blive vandret og jævnt.
  Det kræver for det første en faglig viden omkring opmåling af de niveaumæssige ujævnheder i trægulvet, således det er muligt at dimensionere den rette højde af gulvafhøvlingen alle de steder, hvor gulvet skal afhøvles så det er i niveau med trægulvets laveste punkt.
  For det andet kræver det et fagligt professionelt håndelag at styre maskinerne til gulvafhøvlingen, så det sikres, at der lige præcis bliver høvlet det rette lag af gulvbrædderne de forskellige steder, at det resulterer i et vandret gulv med den mindst mulige afhøvling.

  Fakta er, at jo mindre et lag, der skal høvles af trægulvet, jo tykkere trægulv vil du stå med som resultat af en korrekt gulvafhøvling. Dermed kan du være så heldig, at det trægulv, der så ud til at skulle udskiftes, nu har en noget længere holdbarhed med mulighed for flere efterfølgende gulvbehandlinger.

  Lad en fagmand klare gulvafhøvlingen
  Som du kan se af ovenstående, er det essentielt, at hvis du vil opnå at få en lang holdbarhed af et ellers gammelt og ujævnt trægulv, så skal gulvet have en gulvafhøvling foretaget af et firma som vores, hvor den professionelle faglighed er afgørende for det bedst mulige resultat. Vores firma har eksisteret i over 70 år, så vores faglige kunnen bygger blandt andet på mange års arbejde med alle former for behandling af trægulve.

  Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig med at bevare et gammelt trægulv og omforme det til flot og godt trægulv.

 • Gulvafslibning - giver nyt liv til dit gamle trægulv

  Gulvafslibning med efterfølgende gulvbehandling er vores absolut største kerneområde inden for de ydelser, vi tilbyder inden for gulvservice.
  Vi anbefaler naturligvis, at du bruger vores gulvfirma, når du har brug for gulvafslibning i din bolig.

  Bevar værdien af dit trægulv
  Et trægulv har en stor værdi, og vil du være sikker på, at det også gælder for dit trægulv efter en gulvafslibning, så lad os give dig til det bedst mulige resultat.

  Som fagmænd ser vi alt og yder fuld garanti
  Når du er i gang med at undersøge, hvilke muligheder du har med hensyn til afslibning af trægulve i din bolig, så er du sandsynligvis stødt på flere artikler, hvor det hævdes, at du selv kan afslibe et trægulv.
  Vi vil derimod hævde, at hvis du ønsker et godt resultat af en gør-det-selv gulvafslibning, så skal du have et godt håndværksmæssigt håndelag og have prøvet at udføre mindst en gulvafslibning.

  Der er mange forhold i boligen og ved selve trægulvet, der skal undersøges, tages højde for og klargøres inden selve gulvafslibningen kan påbegyndes. Ligger gulvet helt fast og stabilt, er større skader repareret, er søm og skruer nedsænket på rette vis, er gulvoverfladen rengjort korrekt, osv. Har boligen den rette varme, og er der taget højde for varmetemperaturen, hvis der er gulvvarme i boligen. Dette er blot nogle af de forhold, som skal undersøges og gøres klar. Dette forarbejde foretager vi udfra en tjekliste og udfra vores store erfaring med forskellig gulvbehandling af alle slags trægulve i vidt forskellige boliger.

  Derudover er der forhold vedrørende maskinerne til gulvafslibning. Som ved alt andet håndværk, er det yderst vigtigt, at den, der udfører en gulvafslibning, har et indgående kendskab til sin maskine og ved, hvordan den indstilles korrekt. Det er et område, hvor det for en gør-det-selv-mand vil være vanskeligt at være sikker på, at maskinen har den korrekte indstilling.

  Lader du derimod vores professionelle gulvfirma udføre en gulvbehandling i din bolig, kan du være sikker på, at enhver maskine er korrekt indstillet, så der kommer det bedste resultat ud af gulvafslibningen.

  Som en yderligere sikkerhed for et godt resultat af gulvafslibningen, så er vi medlem af Gulvbranchen og yder dermed fuld garanti af vores arbejde med gulvafslibning og øvrige gulvbehandlinger i din bolig.

  Det får du, når vi står for gulvafslibning og gulvbehandling
  Er du stadig i tvivl om, hvorvidt du selv skal give dig i kast med gulvafslibningen, eller om du vil lade os gøre det for dig, så er du mere end velkommen til at se en opstilling af den ene og anden mulighed i forhold til netop dit behov for en gulvafslibning. Her vil vi i langt de fleste tilfælde kunne vise, at det på kort såvel som på langt sigt vil være mest hensigtsmæssigt og mindst risikofyldt, at lade os som professionelle fagfolk stå for at udføre gulvafslibning og efterfølgende gulvbehandling i din bolig.

  Når vi har givet dig et tilbud og sidenhen påbegynder arbejdet, så overtager vi ansvaret for dit trægulv. Det betyder, at enhver medarbejder i vores gulvfirma sikrer, at alle forhold omkring trægulvet er klargjort til gulvafslibningen såvel som efterbehandlingen, således at det endelige resultat både omfatter en ny flot og glat overflade samt et fuldt funktionsdygtigt trægulv, der lever op til de krav, som Gulvbranchen har for trægulve.

  Et af kravene er, at vi sliber trægulvet, så det er helt fri for lakrester og andre lignende rester, således at gulvfladen består af helt rent træ.

  I nogle tilfælde foretager vi en mellempudsning for at sikre, at trægulvet ved den efterfølgende gulvbehandling får den bedst mulige kvalitet.

  Støvsugning ved gulvafslibning
  På alle vores maskiner er der monteret en kraftig støvsuger, der opsuger stort set alt det træstøv, som opstår ved gulvafslibningen.

  Når vi er helt færdige med gulvafslibningen, fjerner vi alt værktøj, redskaber og andet udstyr fra rummet. Derefter foretager vi en støvsugning, der går helt i bund med det formål, at fjerne de sidste rester af eventuelt støv. Dermed sikrer vi, at rummet er helt tømt for støv, inden efterbehandlingen sættes i gang.

  Efterbehandling af trægulv
  Efterbehandlingen af et afslebet trægulv består af den gulvbehandling, hvor gulvet overfladebehandles med fx lak, olie eller voks.

  Du kan læse mere om vores overfladebehandling af gulv under gulvbehandling.

  Kontakt os for at få mere at vide
  Ovenstående beskrivelser omkring gulvafslibning er kun en lille bid af dette store område. Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os for at få mere og uddybende information om gulvafslibning og gulvoverfladebehandling, så du kan tage den beslutning, der passer bedst til dit behov.

 • Gulvbehandling - god overfladebehandling af dit trægulv

  Gulvbehandling i form af overfladebehandling med sæbe, olie eller lak er den ydelse inden for vores gulvservice, der afslutter en gulvafslibning. Når vi har udført den gulvafslibning, som trægulvet kræver, slutter vi af med den gulvbehandling, der giver trægulvet den ønskede finish og holdbarhed.

  AG Gulvservice stiller krav ved overfladebehandlingen af dit trægulv
  Det er altafgørende for at opnå det bedste resultat, at der anvendes det helt rette overfladeprodukt.

  Vi hjælper dig med at vælge det bedste produkt til overfladebehandlingen af dit trægulv. Vores gulvfirma har desuden som princip, at vi kun påfører dit trægulv et overfladeprodukt, der på bedst mulige vis lever op til dine ønsker såvel som til de egenskaber, der gælder for dit trægulv. På den måde tager vi vare på dig som kunde, og vi tager vare på dit trægulv, da vi ved, hvad træet har brug for.

  Overfladebehandling er en naturlig del af vores gulvafslibning
  Når vi giver dig et tilbud på gulvafslibning, indgår overfladebehandling og valg af produkt til overfladens behandling som en helt naturlig del. Det betyder, at vi i samarbejde med dig forinden har besluttet, hvilket produkt, der skal bruges til overfladebehandlingen, så dit trægulv får det ønskede udseende, og du får den form for grundlag for løbende vedligeholdelse, som passer til dit ønske.

  Rådgivning omkring overfladebehandling af trægulv
  Står du af en eller anden årsag i den situation, at dit gulv er afslebet, og du selv vil i gang med at behandle overfladen på dit trægulv, så anbefaler vi, at du kontakter os med henblik på at få en rådgivning, der sikrer, at du får valgt den rette type af produkt til overfladebehandlingen.

  Gulvplejeprodukt til overfladebehandling af dit trægulv
  Vi har et godt sortiment af gulvplejeprodukter fra blandt andet Junckers, og med vores rådgivning får du med sikkerhed det helt rette træplejeprodukt til overfladebehandling af dit trægulv.

  Du er altid velkommen i vores butik, hvorfra vi sælger træplejeprodukter til overfladebehandlinger. Du kan også kontakte os på telefon eller e-mail for at høre nærmere om mulighederne for et fjernkøb.

 • Vedligehold af trægulv - bevar dit gode trægulv

  Når du har et trægulv, er det vigtigt, at det bliver vedligeholdt, hvis du har et ønske om, at trægulvet skal bevare sin finish. God vedligeholdelse af dit trægulv har også betydning for gulvets holdbarhed.

  Den rette vedligeholdelse af trægulv
  Måden, hvorpå dit trægulv er blevet overfladebehandlet efter pålægning eller efter en gulvafslibning, har betydning for, hvordan og med hvilke midler du skal vedligeholde dit trægulv.

  Når AG Gulvservice foretager en gulvbehandling hos dig, så hjælper vi dig også med at finde frem til, hvordan det er bedst at vedligeholde dit trægulv fremover. Vedligeholdelse af et trægulv kræver nogle overvejelser, som det er værd at tænke over, inden gulvet bliver afslibet og behandlet.

  Hvor meget vil du gøre for at have et flot og godt trægulv
  Som ejer af et trægulv er det meget vigtigt, at du finder frem til, hvor meget arbejde du løbende vil bruge på at vedligeholde trægulvet. Du har muligvis også trægulv flere steder i boligen, og i den forbindelse kan du prøve at få et overblik over, i hvor meget trægulvet bliver belastet i hvert rum. Desuden har du formentlig et ønske om, hvordan du gerne vil have, at dit trægulv ser ud til daglig.

  Ud fra dine behov, trægulvets behov og den træsort, gulvet er lavet af, hjælper vi dig med at finde frem til den bedst mulige måde at vedligeholde dit trægulv.

  Træplejeprodukter fra Junckers er godt for dit trægulv
  Her hos AG Gulvservice samarbejder vi med Junckers omkring gulvbehandling. Junckers er en af de førende virksomheder indenfor gulvbehandling i Europa, og når vi hjælper dig med at finde frem til måden at pleje og vedligeholde dit trægulv på, så vil det typisk være med træprodukter fra Junckers.

  Junckers træplejeprodukter findes i gulvlakker, der er vandbaseret. Vandbaseret gulvlak anvendes i større og større omfang, og udviklingen af disse gulvlakker igennem de sidste 10 - 15 år har medført, at vandbaserede træprodukter har mange fordele.

  Vandbaserede gulvprodukter fra Junckers er lugtsvage og miljøvenlige, de bevarer træets naturlige farve, og du kan føre træprodukterne på dit trægulv med enten malerrulle eller pensel.

  Få den bedste rådgivning, når du vil vedligeholde dit trægulv
  AG Gulvservice hjælper dig også gerne med at finde frem til den rette måde at vedligeholde dit trægulv på, når du blot står med dette konkrete behov. Vi vil da også hævde, at hvis du ønsker at bevare dit trægulv i en god og flot tilstand, så bør du altid tale med en gulvfagmand omkring den måde, hvorpå du skal vedligeholde dit trægulv.

  Vi ved, at det er muligt at finde meget information på internettet fra anerkendte såvel som mindre anerkendte eksperter inden for gør-det-selv. Indhenter du information om vedligeholdelse af trægulv den vej rundt, så skal du være opmærksom på, at artiklerne er skrevet ud fra standardsituationer.

  Rådgivning der tager udgangspunkt i din situation
  Når vi hjælper dig med at finde den rette måde, hvormed du kan vedligeholde dit trægulv, så tager vi højde for lige præcis din situation og dine behov. Dermed kan vi give dig den rette vejledning og de helt rigtige træprodukter til ethvert af dine trægulv - hvad enten det er dit trægulv i stuen, trægulvet i køkkenet, trægulve i værelserne, eller trægulvet et helt fjerde sted.

  Du er altid velkommen til at komme i vores butik, hvorfra vi sælger træprodukter til trægulve. Du kan også kontakte os på telefon eller e-mail for at høre nærmere om mulighederne for et fjernkøb af træprodukter.

 • Garanti

  AG Gulvservice er medlem af organisationen Gulvbranchen. Et medlemsskab af Gulvbranchen er vores kvalitetsstempel, da vores gulvfirma som medlem altid er helt up-to-date med alt vedrørende vores faglige færdigheder og kompetencer inden for gulvbehandling.

  Et medlemskab af Gulvbranchen kræver desuden en meget gennemgribende godkendelsesprocedure, der blandt andet omfatter godkendelse af diverse instanser såvel som godkendelse fra andre gulvfirmaer.

  Her hos AG Gulvservice har vi som vores overordnede mål, at vi altid skal levere gulvbehandling samt rådgivning om trægulve af så høj en kvalitet, at du som kunde aldrig får brug for din garanti.
  Vores eksistens som et anerkendt gulvfirma i mere end 70 år i gulvbranchen vidner da også om, at vi er gode til at levere gulvløsninger, der som minimum lever op til vores kunders forventninger.

  Tilfredse kunder og gode gulvløsninger
  Du kan her læse udtalelser om vores gulvfirma og vores gulvløsninger fra nogle af vores kunder.

  "Vi har brugt AG Gulvservice i 25 år. Det er en kæmpe fordel, at alle afdelinger kender dem, og de er rigtig gode til at koordinere med de andre håndværkere."
  Ole Kleis, Boligforeningen Århus

  "Vi skulle have nyt stuegulv og fik hjælp af AG Gulvservice. Vi har ikke fortrudt et eneste øjeblik. De er dygtige fagfolk, og vi fik et resultat, der fuldt ud lever op til vores forventninger. Vi fortryder kun, at vi ikke gjorde det før."
  Preben Hütscher

  "For os er det vigtigste, at man holder sine aftaler og leverer et godt stykke arbejde og det gør AG Gulvservice - stor ros fra Bellevuehallen til dem."
  Halinspektør Find Mølgård Jensen, Bellevuehallerne

  Du er altid velkommen til kontakte os på telefon eller e-mail for at få nærmere information om vores gulvbehandling og garanti. Du er også velkommen til at besøge os i vores butik.

 • Kvalitet - godt trægulv via vores kompetencer

  God kvalitet i selve den håndværksmæssige udførelse af en gulvafslibning og af en gulvbehandling samt i det endelige resultat dækker over mange områder.

  Vores gulvfirma tager de rette valg
  Det er med udgangspunkt i vores fagmæssige valg inden for mange forskellige kombinationsmuligheder vedrørende alle former for behandling af et trægulv, at du som kunde kan være sikker på, at vi yder og leverer en gulvafslibning og gulvbehandling af så høj og så god kvalitet som muligt.

  Glade medarbejdere er grundlag for gode gulve
  Hos AG Gulvservice er det en grundregel, at god kvalitet i vores gulvafslibning og gulvbehandling er et resultat af de arbejdsforhold, som vi tilbyder vores medarbejdere. Vi sikrer vores medarbejdere ved at have et godt arbejdsmiljø, som vi kontinuerligt forsøger at gøre endnu bedre.
  Med tildelingen af Arbejdstilsynets grønne smiley kan vi se, at vores indsats for arbejdsmiljøet lønner sig - både i forhold til firmaet og især i forhold til vores medarbejdere.

  Vi besidder en høj kompetence inden for gulvbehandling
  Derudover sørger vi for, at vores medarbejdere har alle grundlæggende faglige kompetencer inden for trægulve, gulve generelt og gulvbehandling.
  Vores medarbejdere besidder altid den nyeste faglige viden om blandt andet træ, lakker, gulvbehandlingsmetoder, så de kan træffe de rigtige valg af de bedste kombinationsmuligheder, når de skal løse en gulvbehandlingsopgave.

  Mere end 70 år i gulvbranchen er udtryk for god kvalitet
  For vores gulvfirma har det også stor betydning, at alle vores medarbejdere anerkender det ansvar, der ligger i at være ansat hos et af landets ældste gulvfirmaer. Alle nuværende og tidligere medarbejdere hos AG Gulvservice har i tidens løb udført gulvbehandlinger med en omhu og faglighed, der har sikret den position, som vores firma i dag har inden for gulvbehandling.
  Dette arbejde forsøger vi alle at leve op til, hver eneste gang vi foretager en gulvbehandling, og hver gang vi yder rådgivning om trægulve.

  Moderne gulvbehandlingsudstyr
  Vores samlede erfaring og kompetence inden for gulvbehandling er desuden det helt grundlæggende fundament for, at vi kan yde dig den bedst mulige kvalitet, når du bruger os til at løse et eller flere problemer ved dit trægulv.

  Vi råder over de mest moderne gulvbehandlingsmaskiner og øvrige udstyr til gulvbehandling. Derudover har vi udviklet vores egne specialmaskiner til gulvafslibning i sportshaller, og vi er hele tiden på forkant med udvikling af udstyr og materialer til gulvbehandling af alle former.

  Har du spørgsmål til vores kvalitet af de gulvbehandlinger, som vi udfører, så er du meget velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail. Så kan vi fortælle dig, hvordan vi tager hånd om hele processen i en gulvbehandling fra start og til et veludført gulvarbejde og godt trægulv.

 • Produkter til pleje af trægulv

  Et flot og godt trægulv bevarer kun sin finish og kvalitet, når det bliver vedligeholdt løbende med brug af gode træplejeprodukter. Vi tilbyder et bredt udvalg af diverse olier, lakker og sæber til gulvpleje.

  Træplejeprodukter plus rådgivning
  En god gulvpleje af dit trægulv består af mere end selve gulvplejeprodukterne. Mange års erfaring med trægulve og de forskellige plejeprodukters indvirkning på og samspil med træsorterne har givet vores gulvfirma en bred viden om hvilke gulvplejeprodukter, der har den bedste virkning på forskellige trægulve.

  Når du køber plejeprodukter til dit trægulv hos os, så kan du være sikker på, at du får det helt rette gulvplejeprodukt til dit trægulv. Det betyder, at du med korrekt brug af plejeproduktet kan bevare et flot og godt trægulv.

  Sortiment til gulvpleje
  Det er meget vigtigt, at du anvender et træplejeprodukt, der passer helt til træsorten og egenskaberne på dit trægulv.

  Vi har et bredt sortiment af gulvplejeprodukter fra blandt andet det danske firma Junckers, der er kendt verden over for deres gode træplejeprodukter.

  Alle vores gulvplejeprodukter er vandbaseret af hensyn til både det ydre miljø og af hensyn til miljøet i din bolig.

  Køb af gulvplejeprodukter
  Du er altid velkommen i vores butik på Helsingforsgade 23, hvor du kan gøre brug af vores rådgivning med hensyn til hvilke træplejeprodukter, du skal bruge, og hvordan du skal bruge dem på dit trægulv.

  Du er også velkommen til at kontakte os pr. telefon eller e-mail med henblik på at få tilsendt de rigtige og bedste egnede træplejeprodukter til dit trægulv.

 • Processen - når vi skal behandle dit trægulv

  Det er vores faste målsætning, at gøre arbejdsprocessen med gulvafslibning og gulvbehandling i din bolig så kort som mulig, så du hurtigst muligt igen kan råde over alle rum - og samtidig bevæge dig rundt på flotte nyslebne trægulve.

  Processen
  Sådan foregår arbejdsprocessen fra du ringer til os, og til vi er færdige med at behandle og rette op på dit trægulv.

  Tilbud på gulvbehandling
  Den indledende fase drejer sig for os om at finde ud af beskaffenheden af dit trægulv, så vi kan vurdere, hvad der kræves af indsats for at du kan få et godt og velbehandlet trægulv, der er så godt som nyt.

  Hvis der er mulighed for at se dit trægulv, kan vi give dig et fast tilbud, hvori det beskrives, hvad vi vil foretage os, og hvad det koster.
  Hvis vi skal give et tilbud ud fra dine beskrivelser af trægulvet, vil der blive tale om en rammepris.

  Perioden for gulvbehandlingen
  Når vi er blevet enige om tilbuddet, aftaler vi en dato for arbejdets begyndelse og perioden for gulvbehandlingen.
  Alt efter opgavens omfang tager en gulvafslibning og efterbehandling af dit trægulv typisk 2 - 4 dage.

  Din opgave
  Når vi kommer for at påbegynde gulvafslibningen af dine trægulve, skal du på forhånd have tømt de rum, hvor trægulvet skal afslibes og efterbehandles. Interiør, der er ophængt i loft, kan godt forblive i rummet. Alt andet skal være ude af rummet.

  Det skal dog siges, at vores gulvafslibningsmaskiner har påmonteret effektive støvsugere, der suger stort set alt afslibningsstøv op.

  Vores opgave
  I løbet af perioden for gulvbehandlingen foretager vi først gulvafslibningen. Derefter sørger vi for, at det nyslebne gulv er helt fri for støvpartikler, så vi kan påbegynde den efterbehandling, som vi er blevet enige om.

  Afslutning
  Når efterbehandlingen og hærdningsperioden af dit trægulv er færdig, vil du igen kunne råde over de rum, hvor vi har foretaget en gulvafslibning.

  Har du øvrige spørgsmål til arbejdsprocessen, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller pr. e-mail.